uTorrent.CZ - Registrace

Toto fórum je diskuzní web zajišťující technickou podporu uživatelům. Torrenty zde nenajdete!
Registrujte se jen, chcete-li na fórum psát, nebo být dlouhodobým členem. V opačném případě je registrace zbytečná.


Svým přístupem na „uTorrent.CZ“ (dále jen “my”, “naše”, “nás”, “uTorrent.CZ”, “http://forum.utorrent.cz”), souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte web „uTorrent.CZ“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „uTorrent.CZ“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „uTorrent.CZ“, nebo platné mezinárodní právo. Není povoleno vkládat reklamu ani jiná obtěžující sdělení (SPAM). Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření a mohou být zveřejněny v případě potřeby vynucení těchto podmínek. Souhlasíte s tím, že „uTorrent.CZ“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte s uložením všech údajů do databáze, viz Soukromí. Přestože „uTorrent.CZ“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „uTorrent.CZ“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.